TJENESTER

Skriv inn undertittel her

Gartner

- Gressklipping

- Beplantning

- Beskjæring av trær,busker og hekk

- Hagestyling

Anleggsgartner

- Belegningstein

- Støttemur

- Ferdigplen

- Opparbeidelse av uteområde

Arborist

- Trefelling

- Beskjæring

- Stubbefresing

Snørydding

- Snørydding maskinelt og manuelt

- Strøing

-  Rasfare sikring og fjerning av istapper.

Vaktmesterservice

- Vedlikeholdsavtaler

- Enkeltoppdrag